Els ERTOS i la declaració de RENDA

Taula de continguts

PER QUÈ ÉS MÉS COMPLICADA LA DECLARACIÓ DE RENDA DE 2020?

Bàsicament perquè més de 3MM de contribuents van estar inclosos en un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) durant l’any 2020 i les prestacions econòmiques que van rebre hauran de tributar en el IRPF per la seva totalitat ja que no van tenir cap retenció a compte de l’impost.

 

QUÈ VOL DIR QUE HI HA MÉS PAGADORS SI S’HA ESTAT EN ERTO?

A l’haver cobrat la prestació de l’ERTO hi ha dos pagadors: l’empresa en la que es treballa i el “Servicio Público de Empleo” (SEPE).

Hi ha molts contribuents que l’any anterior no estaven obligats a presentar declaració perquè no arribaven al llindar mínim d’ingressos fixat. Doncs be, aquest any 2020 aquest llindar, que és de 22.000 euros per a ingressos que provenen d’un pagador, passen a ser de 14.000 euros quan els ingressos provenen de dos pagadors i els del segon pagador superen els 1.500 euros. Això vol dir que tots els treballadors que hagin estat en ERTO al 2020 hauran de tributar per les quantitats rebudes i que no han tingut retenció.

 

POT UN TREBALLADOR EN ERTO PAGAR MÉS PER L’IRPF?

Si, ja que és pot donar el cas que havent ingressat el mateix no s’hagués hagut de fer la declaració si el total d’ingressos fossin del mateix pagador i ara al ser de dos s’hagi de presentar la declaració i pagar.

 

COMPTE AMB ELS PAGAMENTS INDEGUTS REBUTS DEL SEPE

Els pagaments indeguts rebuts del SEPE, l’Agència tributària també els pot fer tributar i, en tot cas, un cop solucionat aquests ingressos indeguts amb el SEPE, es podrà sol·licitar la rectificació de la declaració i recuperar lo pagat de més a l’Agència Tributària.

 

TAMBÉ L’INGRÉS MÍNIM VITAL (IMV) POT TRIBUTAR

En principi, l’IMV no tributa. No obstant, i en el cas que juntament amb el IMV s’hagin percebut altres ajudes a col·lectius amb risc d’exclusió social i aquestes ajudes superin en conjunt els 11.279,39 euros, l’excés sobre aquesta quantitat també haurà de tributar. De totes formes, el titular de l’IMV i totes les persones integrants de la unitat econòmica (menors o no) estaran obligades a presentar declaració de l’IRPF tant si l’import percebut està exempt com si no.

 

Si necessites ajuda o vols un assessorament personalitzat per al teu cas, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres 😉

Comparteix aquest article
Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp