Àrea de gestió

Assessorem PIMES i autònoms en l’àrea de gestió de la seva empresa

En Capital Medi portem molts anys treballant i assessorant PIMES (Petites i mitjanes empreses) i autònoms en l’àrea de gestió de la seva empresa, posant a la disposició dels nostres clients a personal altament qualificat i amb especialitzacions en les àrees de comptabilitat, fiscal i laboral.

L’experiència ens ha demostrat que la gestió professionalitzada d’uns certs sectors de les empreses ajuda a agilitar, potenciar i millorar els resultats obtinguts.

Disposem de les millors aplicacions informàtiques per a agilitar la introducció de dades comptables portant, així, la comptabilitat al dia.

Amb una gestió comptable portada per experts podem millorar el coneixement real d’un negoci, minimitzar els impactes fiscals per a l’empresa, optimitzar la gestió empresarial i tot això ens permetrà prendre millors decisions tant d’estratègia com operatives.

Des de Capital Medi t’oferim un assessorament fiscal integral i oferim un servei d’assistència en inspeccions tributàries, per a ajudar als nostres clients oferint un servei integral, ja que a vegades les terminologies i l’argot pot ser un problema per a petits autònoms o PIMES que no estiguin familiaritzats amb el sector.

Ens encarreguem de les declaracions mensuals, declaracions trimestrals i declaracions anuals, imposats de societats i altres models fiscals.

A nivell de gestió laboral, també oferim un assessorament laboral integral per als nostres clients, facilitant-li els tràmits de confecció de nòmines, contractes laborals, quitances i qualsevol gestió que tingui a veure amb la relació amb els recursos humans d’una empresa o l’administració laboral.

T'ajudem a gestionar la teva empresa

Des de Capital Medi, t’ajudem amb la gestió comptable, fiscal i laboral de la teva empresa.

Si ets autònom o una PIME, posa’t en contacte amb nosaltres i explica’ns que necessites, nosaltres ens encarregarem de la resta.

Els nostres serveis en l’àrea de gestió d’empreses es diferencien en:

Assessorament comptable integral
Confecció de la comptabilitat
Confecció d’estats financers
Confecció de Comptes Anuals i dipòsit RRMM
Tancaments comptables anuals

Assessorament fiscal integral
Declaracions mensuals, trimestrals i anuals
Presentació d’imposats
Declaracions de renda (IRPF)
Imposat de Societats
Altres models fiscals
Assistència en inspeccions tributàries
Reclamacions i recursos

Assessorament laboral integral
Confecció de nòmines i assegurances socials
Contractes laborals
Quitances
Altes, baixes i variació de dades
Parts de baixes i accidentis
Afiliació d’autònoms
Models fiscals de treballadors
Relació amb l’administració laboral

Sol·licita més informació sobre l’àrea de gestió