Àrea Ecònomica – Financera

La nostra funció principal és la d’assessorar els nostres clients amb la major confiança

Des del departament econòmic – financer, ens encarreguem de gestionar i conèixer els recursos necessaris per a realitzar les funcions de l’empresa, optimitzar els costos, proveir a l’empresa de la suficient liquiditat per a fer front als pagaments i la planificació i coordinació de les despeses de l’empresa.

La funció principal és la d’assessorar els nostres clients amb la major confiança, de cara a elaborar un pla econòmic que donarà un resultat en el qual expressarà les necessitats financeres, així com els excedents previstos, fent un estudi detallat dels actius que s’haurien de finançar, quins tipus de finançament es podrien adequar millor a les necessitats de l’empresa, la negociació amb entitats financeres, quin tipus d’ajudes i subvencions podrien necessitar i l’anàlisi exhaustiva dels passius.

El nostre equip té molt clar 3 conceptes a l’hora d’avaluar el pla econòmic d’una empresa:

Liquiditat: Avaluar la capacitat que té l’empresa per a fer front a les seves obligacions a curt termini i és així com ens diu en quin moment ens trobem i cap a on hem de centrar-nos.

Rendibilitat: Estudiar segons el moment de l’empresa, les inversions que s’han fet o les que es podrien fer en un futur, per a millorar el funcionament de l’empresa i treure una major rendibilitat.

Risc: Es fa un estudi dels possibles riscos per a minimitzar al màxim les conseqüències encara que el risc va sempre associat a qualsevol activitat empresarial.

El departament s’encarrega del control i gestió dels recursos, triant entre les diverses alternatives de finançament i inversió i assumint la responsabilitat dels costos o excedents generats amb aquesta gestió, així com la planificació, que radica a analitzar les oportunitats i riscos que el futur pogués plantejar a l’empresa i d’aquesta manera conduir-la cap a l’assoliment dels seus objectius de la manera més efectiva possible.

T'ajudem a gestionar la teva empresa

Des de Capital Medi, t’ajudem amb la gestió de la teva empresa.

Si ets autònom o una PIME, posa’t en contacte amb nosaltres i explica’ns que necessites, nosaltres ens encarregarem de la resta.

Aquests són els serveis econòmics financers que t’oferim:

Actius que s’han de finançar
Tipus de finançament
Negociació amb entitats financeres
Ajudes i subvencionis
Anàlisis de passius

Definició d’objectius
Necessitat de recursos
Planificació d’estratègies
Execució

Projectes empresarials
Identificació del producte o serveis
Anàlisis de mercat i de l’entorn
Anàlisi DAFO
Objectius
Projeccions i viabilitat

Sol·licita més informació sobre l’Àrea Econòmica – Financera