Àrea Mercantil

Des de Capital Medi, t’ajudem en la constitució de la teva empresa.

L’àrea mercantil és la que s’encarrega de la constitució de les empreses dels nostres clients.

Tècnicament es denomina activitat mercantil a la realitzada per les persones que participen en el mercat per a oferir béns o serveis valorables en diners amb l’ànim d’obtenir guanys o lucre.

Els tipus de societats mercantils es determinen segons l’activitat a la qual es vulgui dedicar l’empresa. No és el mateix voler vendre un producte (tangent) que un servei (intangente), un cotxe que unes camises, o un bitllet d’avió i un avió.

Diferents factors necessitaran ser ben analitzats i estudiats per a la mena de societat que es vulgui projectar en el món empresarial

A partir d’aquestes línies podem entrar en un sense fi d’opcions a l’hora de crear una societat.

T'ajudem a gestionar la teva empresa

Des de Capital Medi, t’ajudem en la constitució de la teva empresa.

Si ets autònom o una PIME, posa’t en contacte amb nosaltres i explica’ns que necessites, nosaltres ens encarregarem de la resta.

Tipus de societat que es poden constituir

 • S.L. (Societat Limitada)
 • S.A. (Societat Anònima)
 • SLL/SAL (S.L./A. Laboral)
 • S. Coop. (Societat
  Cooperativa)
 • Empresari Individual
  S.C. (Societat Civil)

Cada tipus de societat compta amb uns certs drets, obligacions i/o característiques a l’hora de constituir-se i per això és important comptar amb un equip especialitzat que t’ajudi a decidir i constituir una empresa amb les necessitats de cadascun.

Depenent de la mena de societat que anem a constituir haurem de comptar amb

 • Nombre mínim de socis
 • Capital mínim a aportar
 • Responsabilitat
 • Règim de Seguretat Social de socis treballadors
 • Òrgan d’administració
 • Nombre de treballadors
 • O la legislació bàsica per la qual es rendeix

Serveis en l’Àrea Mercantil amb els quals podem ajudar-te:

Creació i constitució de diferents tipus de societats
Domiciliacions societàries
Acords de socis
Modificacions estatutàries
Augments i disminucions de capital
Modificació d’òrgans d’administració
Poders mercantils
Reestructuracions societàries
Dissolució i liquidació de societats

Permutes
Distribució
Arrendaments
Reconeixement de deute
Préstecs
Comptes en participació
Compra venda d’immobles
Vendes d’empresa i activitat

Definició d’estratègies fiscals
Propostes d’estalvi fiscal
Anàlisi de les deduccions fiscals aplicables

Tramitació d’expedients amb diferents administracions
Respostes a requeriments
Preparació i presentació de recursos
Ajornament de deutes amb l’Administració

Sol·licita més informació sobre l’àrea Mercantil