La pericial econòmica

Taula de continguts

Què és la pericial econòmica?

És un informe econòmic realitzat per un perit economista i basat en l’avaluació de documentació i verificació de proves, de manera objectiva, de determinats fets econòmics i on s’estableixen conclusions sobre aquests fets econòmics, normalment per a un procés judicial (civil, penal, contenciós-administratiu i laboral).

Qui realitza les pericials econòmiques?

La pericials econòmiques les realitzen els perits economistes forenses habilitats, amb coneixements de comptabilitat, auditoria i del marc legal en l’àmbit econòmic i mercantil.

Perits de part o d’ofici

La diferència està en l’origen de l’elecció del perit.

Si el perit ha estat triat i designat lliurement per qualsevol de les parts en un procés, estem davant un perit de part. Si el perit ha estat designat per l’autoritat judicial que porta el procés, estem davant un perit d’ofici.

Regulació de la professió de perit economista forense

La professió de perit judicial està regulada en la Llei d’Enjudiciament Civil (L.E.C. 1/2000 de 7 de gener), que en els seus articles 335 a 352 regula els dictàmens dels perits i els mitjans de prova.

Què és la ratificació d’un dictamen o informe pericial?

És la corroboració per part del perit que ha realitzat l’informe, en seu judicial, tot el contingut del mateix (extrem a peritar, antecedents, proves, metodologia aplicada i conclusions).

Contingut d’un informe pericial

  • Destinatari de l’informe
  • Extrem o objectiu de l’informe
  • Descripció dels fets i antecedents
  • Comprovacions i anàlisis de documentació
  • Criteris i metodologia emprats
  • Conclusions
  • Documentació adjunta
  • Dades del perit, data i signatura de l’informe

 

Per a més informació contacta amb nosaltres

Comparteix aquest article
Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp